Våre tilbud

Øyer kulturskole har et variert og godt tilbud for barn og unge. De siste årene har kulturskolen doblet seg med både elever og lærere.

All undervisning foregår i Øyer kulturskoles lokaler på Solvang skole.

Søk plass i Øyer kulturskole

Våre tilbud

Priser

Se priser skoleåret 2024.

Priser kulturskolen
Hva: Priser:
Gruppeundervisning 1458 kroner per semester
Individuell undervisning 1980 kroner per semester
Kunstkurs 560 kroner per kurs