Hva er en høring?

En høring er en formell prosess der kommunen inviterer innbyggere, organisasjoner, bedrifter og andre interesserte parter til å gi sine meninger om forslag til nye lover, forskrifter eller planer. 

Høringer er en viktig del av det demokratiske systemet, da de sikrer at alle stemmer blir hørt før endelige beslutninger blir tatt.

Hvordan kan du delta i en høring?

Å delta i en høring er enkelt og alle kan bidra. Her er noen trinn for å hjelpe deg med å komme i gang:

 1. Finn høringen: Høringer blir ofte annonsert på kommunens nettside, i lokalavisen eller via sosiale medier. Du kan også abonnere på kommunens nyhetsbrev for å få varsler om kommende høringer.
   
 2. Les dokumentene: Før du gir innspill, er det viktig å lese gjennom alle relevante dokumenter knyttet til høringen. Dette kan inkludere forslag til nye lover eller forskrifter, rapporter, studier og mer.
   
 3. Skriv ditt innspill: Når du har satt deg inn i saken, kan du skrive ditt innspill. Dette kan være et formelt brev eller e-post hvor du uttrykker din mening om forslaget. Husk å inkludere ditt navn, adresse og kontaktinformasjon.
   
 4. Send inn ditt innspill: Du kan sende inn ditt innspill via e-post: postmottak@oyer.kommune.no eller per post. Sørg for å sende innspillet innen fristen som er angitt i høringsannonsen.
   
 5. Følg opp: Etter at høringsperioden er over, vil kommunen vurdere alle innspillene de har mottatt før de tar en endelig beslutning. Du kan finne en oppsummering av høringsinnspillene og den endelige beslutningen på nettsiden.
   

Husk at alle innspill er verdifulle og bidrar til å forme vår felles fremtid. Din stemme teller!

Finn høringer