Utleiebolig ønskes

Øyer trenger flere utleieboliger, både til flyktninger og andre. Har du vurdert å leie ut? 

Det er i dag mangel på utleieboliger i Øyer. Krigen i Ukraina har sendt mange mennesker på flukt. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. 

Leie ut via kommunen?

Hvis du ikke ønsker å leie ut på det private leiemarkedet, kan du velge å leie ut gjennom kommunen.

Kommunen trenger ulike typer boliger, her er noen krav:

  • skal primært være selvstendige enheter og ikke rom i egen bolig eller bofellesskap.
  • må være godkjent for utleie og ha nødvendig brannvarsling og slukkeutstyr.
  • leieavtalen bør vare i minimum tre år, med tre måneders gjensidig oppsigelse.
  • Leieavtalen må følge husleieloven for øvrig.

Hvis dette er aktuelt for deg ber vi om at du sender oss følgende informasjon:

  • kontaktinformasjon til utleier (telefonnummer, e-post)
  • adresse for utleiebolig
  • antall soverom 
  • antall kvadratmeter
  • tidsrom for når boligen er ledig

Send nødvending informasjon på e-post til postmottak@oyer.kommune.no

Bolig og eiendom

Hilde Odden Rom
Telefon: 90 06 11 05
Send e-post

Lars Erik Olsen
Telefon: 90 10 68 34
Send e-post