Nød- og vakttelefoner

Se oversikt over nød- og vakttelefoner i og utenfor normal arbeidstid.

Akutt hjelp

Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Akutt hjelp / ambulanse 113
Brann og ulykker 110
Politi 112
Legevakt, Lillehammer 116 117
Giftinformasjonen / Ved mistanke om forgiftning 22 59 13 00

Kommunal kriseledelse

Ved satt kriseledelse i kommunen kan kriseledelsen nås på følgende telefonnummer.

Kommunal kriseledelse
Tjenester Telefonummer
Kommunens beredskapstelefon 91 79 98 59
Kommunens satelittelefon 00 881 621 442 066
Pårørendetelefon Informeres direkte ved hendelse

Vakttelefon tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tjenester Telefonnummer
Vakttelefon vann og avløp 97 58 42 40
Brannvesenet 61 25 50 00

Barn og unge/krisesenter

Barn og unge / krisetelefoner
Tjenester Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern 61 22 44 00
Barnevernvakta (utenfor kontortid) 40 40 40 15
Gudbrandsdal krisesenter 41 48 12 20
Distriktspsykriatisk senter (DPS) 06200
Mental helses hjelpetelefon 116 123
Mottak for seksuelle overgrep, Lillehammer 61 27 22 16
Giftinformasjonen 22 59 13 00

Veterinær og viltnemnd

Veterinær og viltnemnd
Tjenester Telefonnummer
Stav veterinærsenter, akutt 61 27 65 14
Viltnemd 97 03 71 61
Varsel om påkjørte dyr, politisentral 02800
Skadde tamdyr, Øyer beite- og gjeterlag 91 70 88 30

Har du fått strømbrudd?

Sjekk Vevig sitt strømbruddskart for å søke etter grunnen til strømbruddet.

Ved spørsmål eller melde feil, ring Vevigs vakttelefon: 61 29 46 99.