Personvern

For å sikre best mulige tjenester, behandler Øyer kommune ofte dine opplysninger elektronisk eller i registre. Denne erklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger, formålet med behandlingen, dine rettigheter og annen relevant informasjon.

Øyer kommunes personvernerklæring

Personvernombud

Alle offentlige virksomheter må ha et personvernombud. Kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer har ett felles personvernombud. Oppgaven til personvernombudet er å jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggere. Virksomheten skal rette eller slette opplysninger om deg når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige.

Personvernombudet
Christoph Køsling
​Telefon: 94 82 04 60
E-post: christoph.kosling@lillehammer.kommune.no

Lillehammer kommune
Postboks 986
​2626 Lillehammer 

På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om ny personvernlov og personvernombud.