Høring: Kommunegrunnlaget

Kommunestyret i Øyer vedtok å legge kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen (kommuneplangrunnlag) ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med §§ 10-1, 11-12 og 11-13.

Et viktig formål med høringen av kommuneplangrunnlaget er å få innspill om kommunens situasjon og utviklingstrekk som grunnlag for prosessen med samfunnsdelen.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 19. juni.

Vedlegg

Har du innspill?

Vil du være med å påvirke saken? Send inn din mening og ditt innspill om denne saken til postmottak@oyer.kommune.no innen høringsfristen. Dine innspill blir publisert offentlig på vår postliste.

Send oss ditt innspill

Du kan også sende dine innspill per post:

Øyer kommune
Postboks 4
2637 Øyer