Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Øyer kommune

Vedtatt i Kommunestyret 20 juni 2019, K-sak 70/19.

Øyer kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til medarbeidernes og folkevalgtes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.