Omsorgsbolig

Øyer kommune tilbyr omsorgsboliger for voksne og eldre. Bakketun og Tunfaret i Øyer, samt Furumo, Furu, Øvregate og Øyer helsehus på Tretten.

Omsorgsboligene er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, slik at beboerne kan få heldøgnspleie og -omsorg. Tjenestene tilbys uavhengig av boligen, men beboerne kan få tildelt pleie og omsorg som andre hjemmeboende.

Hvem kan få omsorgsbolig?

Du må være bosatt i Øyer kommune og oppfylle ett eller flere kriterier:

  • Du må ha en helsesvikt og/eller være fysisk eller psykisk utviklingshemmet. Graden av funksjonstap og hvor omfattende hjelpetiltak det er behov for tas med i vurderingen.
  • Boligen du har i dag er ikke egnet og er med på å øke omsorgsbehovet.
  • Du er psykisk utviklingshemmet og skal flytte fra foreldre eller pårørende som tidligere har hatt den daglige omsorgen. 
  • Du har behov for tilrettelagt bolig i forhold til funksjonshemming som gjør at du klarer deg mest mulig på egenhånd og har mindre behov for hjelp.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om helse- og omsorgstjenester, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 187 kB)

Fyll inn søknadsskjema og send per post:

Øyer kommune
Postboks 4
2637 Øyer

Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.