Helsestasjonen

Øyer helsestasjon består av helsestasjon for barn 0 til 5 år, jordmortjenesten, flyktninghelsetjenesten og skolehelsetjenesten.
 

Kontakt oss