Søk om kommunal bolig

Søk kommunale boliger, forny leieavtaler eller bytt bolig gjennom vårt digitale skjema.

Trenger du tilrettelagt bolig for eldre, syke eller funksjonshemmede?

Hva er en kommunal bolig?

En kommunal bolig er et tilbud til deg som vanskeligstilt i leiemarkedet og som ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Kommunal bolig er et midlertidig tilbud. Leietiden er vanligvis 3 år.

Hvem kan søke?

  • Du må ha lovlig opphold i Norge.
  • Du må ha bodd i Øyer kommune i to år (unntak for flyktninger).
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må være uten bolig nå, eller så må leieforholdet ta slutt innen seks måneder uten at du kan fornye det.
  • Du klarer ikke å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Se fullstendige retningslinjer for tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte.

Slik søker du

Fyll ut vårt digitale søknadsskjema for å søke bolig, endre eller flytte.

Søk om kommunal bolig

Vil du ikke søke digitalt? Fyll inn papirskjema og send per post:

Øyer kommune
Bolig og eiendom
Postboks 4
2637 Øyer

Vedlegg til søknad

Hvis det er aktuelt for deg, må du også legge ved

  • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
  • foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som spesifiserer daglig omsorg for barnet
  • bekreftelse på barnebidrag
  • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer som er relevant for boligsøknaden
  • rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Har du bolig du vil leie ut?

Øyer kommune har mangel på boliger og ønsker gjerne å leie ut via private personer.

Utleiebolig ønskes

Lurer du på noe?

Er det mer praktiske ting du lurer om ditt leieforhold i kommunal bolig? Les mer på praktisk informasjon om kommunal bolig.

Bolig og eiendom

Hilde Odden Rom
Telefon: 90 06 11 05
Send e-post

Lars Erik Olsen
Telefon: 90 10 68 34
Send e-post