Psykisk helse og rus

Vi hjelper deg og dine nærmeste med psykiske eller rusrelaterte problemer. For å komme i kontakt med oss kan du be om henvisning fra lege eller andre. Du kan også selv ta direkte kontakt. Tjenestene våre er gratis.
 

Kontakt psykisk helse og rus