Hundehold

I henhold til hundeloven skal hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt (generell båndtvangstid), slik at den ikke kan jage eller skade husdyr og vilt.

Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn - som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt.

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, vokterhunder, tjenestehunder og ettersøkshunder i arbeid.


Kommunale forskrifter
Kommunen kan gjennom forskrift bestemme at hunder skal holdes i bånd i bestemte områder.

Det er vedtatt egne forskrifter for hundehold/båndtvang i Lillehammer-regionen.

Forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune

Forskrift om hundehold/båndtvang  i Lillehammer kommune

Forskrift om hundehold/båndtvang i Øyer kommune