Tilskudd til bedrifter

Øyer kommunes næringsfond skal bidra til nyetableringer og utvikling av næringslivet. 

Din bedrift eller organisasjon kan for eksempel søke midler til:

  • bedriftsutvikling
  • investeringer
  • innovasjon og nyskaping
  • samarbeidsprosjekter

Søknader om tilskudd fra fondet kan fremmes hele året og behandles fortløpende. 

Øyer kommune legger vekt på økt sysselsetting og samarbeid, i tillegg til tiltak for kvinner og ungdom. 

Er du næringsdrivende innenfor landbruket? I Øyer kommune er det landbruksfondet som er det aktuelle fondet.

Søk tilskudd fra næringsfondet

Andre tilskuddsordninger for næringsutvikling