Åpningstider på rådhuset i sommer

Vi har reduserte åpningstider på servicetorget på rådhuset i sommer.

I ukene 26 til og med uke 32 har vi redusert åpningstid på servicetorget på Øyer rådhus. Vi har besøkstid og telefontid fra klokken 10.00 til 14.00 (lunsjtid 11.00 til 11.30).

Byggesak

Byggesaksavdelingen har telefontid fra klokken 12.00 til 14.00 hver hverdag utenom tirsdager.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har telefontid fra klokken 10.00 til 14.00 hver hverdag i uke 28-32.