Eldre nyheter

Har du behov for å lese noen av våre eldre nyheter? 

Grunnet overgangen til vår nye nettside, er vårt nyhetsarkiv for øyeblikket utilgjengelig. Ønsker du å lese en tidligere nyhet om en spesifikk sak? 

Vennligst kontakt vårt postmottak på e-post: postmottak@oyer.kommune.no, eller nettredaktør Mari Aasbakken på e-post: mari.aasbakken@oyer.kommune.no. 

Du kan også kontakte en ansatt i avdelingen som har ansvar for det aktuelle området.

Se alle ansatte