Gjerdeforbud på fjellet

Sommer i Øyerfjellet innebærer at beitedyrene slippes ut i fjellet og vi ønsker derfor å minne om at gjerder i utgangspunktet ikke er tillatt. 

Gjerdeforbudet gjelder uavhengig av om gjerdet er sammenhengende eller frittstående og utførelse. Skigarder, strømgjerder og taugjerder av ulikt slag omfattes også.

Rekkverk er lov

Vi vet at beitedyr kan by på utfordringer, særlig når det gjelder terrasser og inngangspartier. For å unngå å få dyrene inn på plattinger og ved inngangspartier, er det lov å etablere rekkverk rundt terrasser/plattinger og ved inngangspartiene. Slike løsninger må harmonere med farger og materialene på den enkelte hytte. Videre må slike rekkverk holde seg innenfor terrasse/platting og eventuelle overbygde inngangspartier. 

Rekkverkene må være solide og bygd slik at dyr ikke kan bli sittende fast i eller innenfor rekkverket. Skigard kan ikke benyttes som rekkverk. Det er ikke anledning til å gjerde inn større deler av eiendommene som eksempelvis biloppstillingsplasser og plen/grøntområder.

Når det gjelder material og fargevalg vil vi anbefale dere å se på reguleringsplanen som gjelder for akkurat din eiendom.

Vil du vite mer om hva som er lov og ikke lov? Se vår side om gjerder.