Ny landbrukssjef i Lillehammer-regionen

Anne Andberg trer inn i rollen som ny landbrukssjef for landbrukskontoret fra 1. oktober 2024. Anne kommer fra Mattilsynet, Region Øst, og bringer verdifull kompetanse og erfaring til jobben.

Med en solid bakgrunn som veterinær og bred erfaring fra Mattilsynet, er Anne særlig kvalifisert til å lede regionens landbrukskontor. Hennes innsikt i landbrukets mange utfordringer og muligheter vil være avgjørende i arbeidet med å støtte og utvikle landbruksnæringen i regionen.

 "Vi er svært glade for å ha Anne med på laget. Hennes faglige tyngde og lokale forankring vil være en stor styrke for landbrukskontoret her i Lillehammer-regionen," sier assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad i Gausdal kommune.

 Anne selv er klar for de nye utfordringene: "Jeg ser frem til å jobbe tett med bøndene og landbruksbedriftene i regionen for å bidra til et sterkt og bærekraftig landbruk."