Sammenslåing av legekontorene sommer 2024

I forbindelse med sommeravvikling 2024, vil Øyer og Tretten legekontor slås sammen i ukene 29, 30, 31 og 32.

I den perioden vil begge legekontor ha lokasjon på Øyer legekontor,  Hundervegen 19, 2636 Øyer. Tretten legekontor vil være stengt disse ukene. Alle telefoner blir viderekoblet, slik at dere når oss på samme telefonnummer. 

Med ønske om en god sommer! 

Øyer og Tretten legekontor