Stenger E6 forbi Tretten mandag til fredag

Etter uværet «Hans» sine herjinger har det blitt setningsskader i tilkjøringene for Moksa bru i Tretten i Øyer kommune i Innlandet fylke. Nå må dette utbedres.

Det er setningsskader på begge sider av tilkjøringen av Moksa bru som nå må utbedres. Skadene har blitt fulgt tett og vurdert løpende i etterkant av uværet «Hans». Nå må skadene utbedres. Det understrekes at det ikke er skader på selve brukonstruksjonen.

 

Beklager ulempene

– Vi forstår at dette kommer på kort varsel og er til belastning både for trafikanter på E6 og nærmiljø i Tretten, men dette er helt nødvendige arbeider som må gjøres og som uansett tidspunkt for gjennomføring krever helstenging av E6. Vi prioriterer å få gjort utbedringen før fellesferien og før skolestart, slik at belastningen for trafikantene på E6 og ikke minst for barn, unge og myke trafikanter i Tretten og langs omkjøringsveien begrenses. Arbeidene kan ikke gjøres uten at E6 stenges, her er det ingen andre alternativ, understreker seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Slik blir omkjøringen

Omkjøring og stenging blir da fra og med mandag 1. juli til og med fredag 5. juli via Tretten sentrum på fv. 2554 og Kongsvegen. Kjører du på E6 i retning Trondheim vil det da bli skiltet omkjøring ved avkjøringsrampe rett etter Øyertunnelen. Kjører du på E6 i retning Oslo blir det skiltet omkjøring til Kongsvegen ved Tretten Kro og Motell.

For inn-/utkjøring til midlertidige Tretten bru som fører fylkesvei 254 over Gudbrandsdalslågen og E6 er det per i dag lysregulering, men her vil det bli manuell dirigering for å begrense trafikkopphopning og kø.

– Det må påregnes kø og forsinkelser som resultat av stengingen og arbeidene som skal gjøres mandag til fredag neste uke. Det er derfor anbefalt å beregne lengre tid om du skal ferdes på disse strekningene, sier Stensrud.

Langtransporten oppfordres til å bruke Rv. 3 gjennom Østerdalen

– Vi kommer med en sterk oppfordring om at langtransporten bruker Rv. 3 og ikke E6 i stengningsperioden. Det er svært viktig at denne oppfordringen blir fulgt. Det er avgjørende for at trafikkavviklingen skal gå best mulig, sier Stensrud.

Planen for gjennomføring er lagt i samarbeid og dialog med Øyer kommune og Innlandet fylkeskommune. I og med belastningen på omkjøringsveien blir stor, vil det bli gjort tiltak knyttet til breddeutvidelse enkelte steder.

Om Moksa bru

E6 Moksa bru, med byggeår 1978, er en platebru med en lengde på 13 meter.

Den går over elva Moksa som renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Tretten.

Vær oppmerksom og vis hensyn

– Statens  vegvesen oppfordrer til at trafikantene viser hensyn og følger skilting og manuell dirigering, avpasser farten og er oppmerksomme på myke trafikanter. Sikkerheten for trafikantene er det aller viktigste, oppfordrer Stensrud.

Følg med på trafikkinformasjon

Det anbefales å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert informasjon om klokkeslett for stenging/åpning og trafikkavviklingen: