Skal du gifte deg?

Så koselig! Ønsker du å gifte deg borgerlig i Øyer kommune? Ordfører gleder seg til å tilby borgelige vielser i Øyer kommune i tråd med ekteskapsloven.

Slik bestiller du borgerlig vigsel

Bestill prøvingsattest

Før du kan gifte deg,  må du ha en godkjenning fra Skatteetaten ved å sende inn en prøvingsattest. En slik attest fungerer som et bevis på at du oppfyller kravene til å gifte deg, og er en godkjenning for å inngå ekteskap i Norge.

Når prøvingsattesten er godkjent vil den være gyldig i fire måneder. Husk å tilpasse slik at giftemålet skjer i det samme tidsrommet som prøvingsattesten. Vi anbefaler at du er tidlig ute, forventet behandlingstid er 2-3 uker.

Bestill prøvingsattest

Bestill vielse

Når prøvingsattesten har kommet og er godkjent, ta kontakt med kommunen for å avtale tid og sted for vielse.

Vår kontaktperson er politisk sekretær, Laila Odden:

Om du planlegger bryllup langt frem i tid, så kan du bestille vielse før prøvingsattest.

Når og hvor kan vi gifte oss?

Kommunens borgerlige vielse tilbys i kommunens lokaler i normal arbeidstid, kl. 08.00-15.00 mandag til fredag. Det er gratis for kommunens innbyggere, for utenlandske brudepar og for norske statsborgere bosatt i utlandet. Vi tilbyr også vielser andre steder enn i kommunens lokaler og utenfor normal arbeidstid, men da vil det påløpe gebyr.

Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien

To uker før tar brudeparet kontakt med ordføreren for å avklare eventuelle ønsker om musikk eller kunsteriske innslag.

Brudepar, forlovere/vitner og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Vent utenfor seremonirommet til dere blir hentet. Brudepar og forlovere må vise legitimasjon før seremonien starter. Hvis det mangler vitner kan Øyer kommune stille med ett av vitnene.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Så blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. 

Til slutt undertegner brudepar, vitner og vigsleren vigselsprotokollen.

Ønsker dere å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd. Fotografering eller filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Etter seremonien

Kommunen sender ut en vigselsmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. Brudeparet får kopi. Denne fungerer som en midlertidig vigselsattest inntil endelig viselsattest kommer i posten fra folkeregisteret.

Hvor mye koster det?