Veteran

Øyer kommune tar samfunnsansvar ved å sikre at alle innbyggere har det godt. Dette gjelder også våre veteraner.

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. De siste årene har myndighetene viet økt oppmerksomhet til veteraner. Regjeringen har laget en oppfølgingsplan for å ivareta personell før, under og etter internasjonal tjeneste.

Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner har en felles veteranplan med fokus på anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging. (PDF, 4 MB)

Veterankontakt

Hver av de tre kommunene har en egen veterankontakt. Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner og deres familier, skal ha kunnskap om kommunens tilbud, og kan henvise til riktig fagperson innen hvert område.

Øyer kommune sin veterankontakt er:

Randi Rønningen
E-post: randi.ronningen@oyer.kommune.no
Mobil: 95 76 84 09

Trenger du hjelp til noe er det bare å ta kontakt med veterankontakten.