Adresser, gate- og vegnavn

Kommunen tildeler offisielle adresser som består av et vegnavn og nummer for områder, eiendommer, bygninger eller bygningsdeler.

Adressering

Adresser og skilt skal gjøre det enkelt for alle å finne fram til bygninger, innganger, boliger og andre viktige steder. Adressen skal være knyttet til den veien eller gaten som eiendommen har godkjent adkomst fra.

Hvis flere boliger har samme gateadresse, blir det også tildelt et bruksenhetsnummer (bolignummer) i tillegg til gateadressen. Kartverkets adresseveileder er grunnlaget for et felles adressesystem i hele landet.

I Øyer kommune er det oppmålingsavdelingen som har ansvar for tildeling av offisielle adresser og fungerer som lokal matrikkelmyndighet.

Omadressering

Ved fortetting, ombygging og endringer i veisystemet kan det bli nødvendig å endre adresser.

Omadressering kan også være nødvendig for å sikre en enhetlig adressering i henhold til lovverket. Adressen skal være knyttet til bygningens godkjente atkomst.

Tidligere var det vanlig å adressere eiendommen (eller i noen tilfeller bygningen) i stedet for til atkomsten.

Hvem tildeler nye vegnavn?

Det er kommunens plan- og miljøutvalg som er ansvarlig for tildeling av nye vegnavn.

Ønsker du å klage?

Hvis du vil klage på vedtak om tildeling eller endring av offisiell adresse, må dette gjøres innen tre uker.

I klagen skal du forklare hva du vil ha endret og hvorfor. Send klagen til postmottak@oyer.kommune.no

Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til bestemmelsene i matrikkelforskriften:

  1. hvilken gate, veg eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.
  2. hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen.
  3. feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

Aktuelle lover og regler