Situasjonskart

Før bygging kan begynne på eiendommen, er det nødvendig å utarbeide en situasjonsplan. Med andre ord må ditt planlagte tiltak tegnes inn i et situasjonskart.

Hva er et situasjonskart?

Sammen med byggesøknaden må du levere en situasjonsplan som viser det planlagte bygget eller tiltaket, med avstander til andre bygninger og nabogrenser. Situasjonsplanen tegnes inn på et situasjonskart fra kommunen, som viser offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen.

Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart enten som tekst eller tegning:

 • gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
 • berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltaket
 • eiendomsgrenser
 • atkomst til eiendommen
 • høydekurver
 • målestokk
 • rutenett med koordinater
 • plangrunnlag

Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år.

Hvordan bestiller du et situasjonskart?

 1. Gå til vår kartløsning for å lage et situasjonskart.
 2. Finn aktuell eiendom ved å taste inn gårdsnummer, bruksnummer eller adresse i søkefeltet.
 3. Klikk på eiendommen.
 4. Klikk på "eiendomsteig" og velg “lag situasjonskart” som kommer under.
 5. Skriv ut eller lagre situasjonskart for eiendommen.
 6. Du får så en PDF.