Teknisk kart (GLO)

Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune (GLO) samarbeider om kart, en kartløsning med grunnkart, eiendomsgrenser, reguleringsplaner og mer. Innbyggerne kan utforske ulike kartlag som landbrukskart og naturmangfold.

Se teknisk kartløsning