Siden er under arbeid

Denne siden mangler foreløpig noe innhold. Vi jobber med dette, og håper du kommer tilbake på et senere tidspunkt. 

Om du lurer på noe, kan du ta kontakt med servicetorget vårt på telefon: 61 26 81 00

Høringer og kunngjøringer

En høring er en formell prosess der kommunen inviterer innbyggere, organisasjoner, bedrifter og andre interesserte parter til å gi sine meninger om forslag til nye lover, forskrifter eller planer.