Varsel om oppstart av planarbeid - Øyer aktivitetssenter

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) paragraf 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Øyer aktivitetssenter (plan-ID 202403) i Øyer kommune.

Planarbeidet utføres av planrådgiver Norconsult Norge AS avdeling Lillehammer Gudbrandsdal på vegne av forslagsstiller Øyer kommune ved tjenesteområde Bolig og eiendom.

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 22. april 2024.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 25. juni 2024.

Vedlegg

Har du innspill?

Vil du være med å påvirke saken? Send inn din mening og ditt innspill om denne saken til postmottak@oyer.kommune.no innen høringsfristen. Dine innspill blir publisert offentlig på vår postliste.

Send oss ditt innspill

Du kan også sende dine innspill per post:

Øyer kommune
Postboks 4
2637 Øyer