Vil du bli meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak sammen med domstolens egne dommere. Kan dette være noe for deg?

Øyer kommune skal velge meddommere til Vestre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett, forliksrådet, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. De som blir valgt som meddommere vil tjenestegjøre i fire år, fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Hvem kan bli meddommer?

 • Kunne snakke og forstå norsk, og generelt være egnet for oppgaven.
 • Være mellom 21 og 70 år når du blir valgt.
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Være registrert i Folkeregisteret som bosatt i kommunen.
 • Være norsk eller nordisk statsborger, eller ha vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Ikke være fradømt stemmeretten.
 • Ikke være dømt for visse straffbare forhold.

Send søknad om å bli meddommer

 1. Fyll inn registreringsskjema (DOCX, 17 kB)
 2. Send til postmottak@oyer.kommune.no
 3. Søknadsfrist 3. april 2024

Ved spørsmål, ta kontakt med Laila Odden eller vårt servicetorg.

Andre krav

Forliksrådet: 

 • Aldersgrense 25 år.
 • Må være særlig egnet til oppgaven.
 • Snakke norsk skriftlig og muntlig godt.

Jordskifteretten:

 • Kunnskap og erfaring i saker som vanligvis blir behandlet av jordskifteretten.

Skjønnsmedlemmer:

 • Kunnskap og erfaring på ett eller flere områder som ofte er relevant i forbindelse med skjønn, spesielt innen bygningsarbeid, jordbruk og skogbruk.

Meddommere i Øyer

Meddommere i Øyer
Kvinner Menn
Ena Kristin Brekke Steinar Grimsrud
Torunn Adelheid Moen Johnny Høglien
Elin Marit Stavsviken Sperstad Svein Larsen
Anne Guri Stenslien Sverre Sparby Løken
Katarina Lekvic Elvestad Håvard Haugen
Elisabeth Mathilde Johnsgaard Tore Hamre
Kristin Killi Svein Løken
Anne Marie Sveipe
Inger Elisabeth Mølmen Tollefsrud
June Kristin Håkonsen Ruud