For folkevalgte

Her finner du informasjon om systemer og retningslinjer for deg som folkevalgt politiker.

Reglement for folkevalgte

Formålet med dette reglementet er å:

  • Gi like retningslinjer for alle kommunale organer
  • Skape et aktivt samarbeid i folkevalgte organer
  • Sikre god dialog mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte
  • Fremme åpenhet i forvaltningen

Les hele reglementet for folkevalgte og folkevalgte organer. (PDF, 687 kB)

Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte

De etiske retningslinjene bygger på verdier som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. De oppfordrer til å behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Les alle etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune. (PDF, 337 kB)

Godtgjøring, utgiftsdekning og mer

Se oversikt over hvilke godtgjøringer og utgiftsdekning som du kan få som folkevalgt. (PDF, 318 kB)

Mål og retningslinjer for saksbehandling

Hovedformålet med saksbehandling er å presentere en sak tydelig, slik at alle forstår hva den handler om. Saksbehandleren må også sikre at saken er forståelig for andre i fremtiden.

Les alle mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen. (PDF, 328 kB)

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner utgjør Lillehammer-regionen, med mange etablerte samarbeidsordninger. Det er andre kommuner som deltar i noen av samarbeidene, inkludert Innlandet fylkeskommune.

Se oversikten over interkommunalt samarbeid. (PDF, 273 kB)

Retningslinjer for forebygging og håndtering av sjikane, hatytringer, trusler, hærverk og vold mot politikere

Disse retningslinjene er laget for å hjelpe politikere til å forberede seg før en hendelse, hvordan du kan opptre hvis en hendelse inntreffer og hvordan du skal håndtere hendelsen i etterkant.

Les retningslinjene slik at du kan stille forberedt. (PDF, 381 kB)

Registrering av personopplysninger

Registrer dine personopplysninger i vårt elektroniske skjema.

Delegeringsreglement

Se hvordan myndighet og oppgaver er fordelt i Øyer kommune.