Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner har nå felles forliksråd. 

Alle kommuner skal ha et forliksråd. Sekretariatsoppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver.

Medlemmer i Forliksrådet

Som medlemmer / varamedlemmer av felles forliksråd for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024, velges: 

Forliksrådet
Medlemmer Varamedlemmer
Åse Brattrok Ryager (leder), Øyer Liv Gun Gratzer, Lillehammer
Guro Ihler, Gausdal Hege Rundsveen, Gausdal
Steinar Heltmark, Lillehammer Håvard Granskogen, Øyer

Tidligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet videreføres.

Dokumenter til Øyer forliksråd sendes:
Øyer Forliksråd
Postboks 14
2201 KONGSVINGER

Les mer om forliksrådets arbeid på politiet.no.