Øyer ungdomsskole

Følg Øyer ungdomsskole på Facebook

Øyer ungdomsskole er aktive på Facebook. Følg oss gjerne for å få litt innblikk i vår skolehverdag.

Visma Flyt Skole

I Visma Flyt Skole har du all skolerelatert informasjon om barna dine i Øyerskolen. Du kan også melde fra om sykdom og gi beskjeder til kontaktlæreren. Foresatte får tilgang via portal eller app på skole.visma.com/oyer.

Skoleportalen Visma Flyt