Forskrift for grunnskolene i Øyer kommune

Kommunestyret i Øyer vedtok 20.06.24 lokale forskrifter med hjemmel i ny opplæringslov fra 1. august 2024.

Forskriftene omhandler permisjoner, skolefritidsordning, skoleregler, skoleruta og hovedmål. På skolene medvirker elevene til å utarbeide skoleregler for sin skole. Forskriftene kunngjøres også i Norsk Lovtidend i tråd med kravene.

Les Forskriften for grunnskolene i Øyer kommune (DOCX, 39 kB)