Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Øyer kommune 2024

Kommunestyret i Øyer vedtok i møte 20. juni, sak 86/24 å legge forslag til ny samfunnsdel av kommuneplan for Øyer ut til høring og offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningsloven §§5-2 og 11-14.

Forslag til ny samfunnsdel av kommuneplanen for Øyer kan leses digitalt på kommunens hjemmeside og i papirformat på kommunehuset og Øyer bibliotek.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og skal danne grunnlag for kommunen sine prioriteringer i handlings- og økonomiplanen. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder politiske satsingsområder som skal følges opp i andre strategier og planverk, i tillegg til i kommunens daglige virke, og arealstrategier som skal følges opp i kommunens arealplanlegging.

Høringsmøter

Kommunen ønsker å legge opp til diskusjon om planforslaget i Øyersamfunnet, og det vil bli arrangert åpne høringsmøter på Tretten og i Øyer i høringsperioden:

  • Høringsmøte på Tretten: 2. september 2024, klokken 18:00 på Havrebua (Stav)
  • Høringsmøte i Øyer: 3. september 2024, klokken 18:00-20:00 på Solvang Amfi (Solvang skole)

Høringsfrist

Frist for å komme med merknader til planforslaget er satt til 6. september 2024. 

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel 2024 - Diskusjons- og høringsutkast (PDF, 543 kB)

Har du innspill?

Vil du være med å påvirke saken? Send inn din mening og ditt innspill om denne saken til postmottak@oyer.kommune.no innen høringsfristen. Dine innspill blir publisert offentlig på vår postliste.

Send oss ditt innspill

Du kan også sende dine innspill per post:

Øyer kommune
Postboks 4
2637 Øyer